Mariona Millà

Foto / Picture: Helena Agell

Mariona Millà, pintora i escriptora.
Barcelona 1954.

Amb extensa i renovadora trajectòria, explora des de fa més de trenta cinc anys en el camp de les arts plàstiques i en la divulgació de l’Art.

Amb múltiples exposicions a diferents indrets d’Europa i obra extesa per Estats Units i el Japó ofereix al públic obres de novedoses tècniques en el camp de la pintura, la pintura mural i l’escultura, l’escenografia teatral i utillatge cinematogràfic; també en el camp editorial, ha treballat i segueix en creixement les seves intervencions en la il.lustració. Tot plegat demostra la originalitat de la seva estètica entroncada entre una nova figuració i un nou expressionisme europeu però amb ànima del tot mediterrània.

Compromesa amb la societat i lligada estretament al seu País, a la seva Gent i a la seva Cultura, construeix els fonaments per abraçar amb força, pel que fa a la temàtica i a la innovació plàstica, grans núclis d’interès.

Les seves exposicions, els seus muntatges i participacions, sempre d’envergadura, quan a l’extensió i qualitat, van acompanyades d’altres disciplines artístiques i de textos de presentació i anàlisi del seu treball, per part d’autors i d’autores que són personalitats destacades i d’una estricta i exquisida rellevància dins de la cultura catalana i europea.

En el camp de la docència artística ha intervingut al llarg de més de quaranta anys en l’ensenyament de tècniques artístiques i en la divulgació de l’art pictòric impartint seminaris, cursos i conferències sobre la teoria de la pràctica de la pintura. Ha publicat articles i treballs a l’entorn de la pintura i també diferents pròlegs per a d’altres artistes i col.lectius. El primer assaig divulgatiu publicat en forma de llibre porta per títol: “VIATGE PER LA PINTURA, claus per entendre l’art i comprendre els artistes” de Viena Edicions.

Mariona Millà, painter and sculptor.
Barcelona 1954.

With an extensive and constantly innovative professional career, Mariona has been exploring fine art and the teaching of art for over 35 years.

She has had numerous exhibitions throughout Europe, and her work can be found in the US and Japan. She uses new and original techniques in her painting, mural painting, sculpture, theatre set design and props. In the publishing field, she continues working as an illustrator. This all demonstrates the originality of her work which can be defined as somewhere between New Figuration and Contemporary European Expressionism, but with Mediterranean soul.

Committed to society and strongly united with her Country, her People and her Culture, she has built solid foundations and has embraced significant cultural ideas.

Her exhibitions and projects, always on a large scale in terms of quantity and quality, include other artistic disciplines and presentations, and also analyses of her work by distinguished writers in the Catalan and European cultural circle.

Mariona has spent over 40 years teaching artistic technique and promoting fine art by giving seminars, courses and conferences about the theory of practice of painting. She has also featured on radio shows. She has published articles about painting and also written forewords for other artists and groups. Her first book, “VIATGE PER LA PINTURA” (A Journey through Painting) offers keys to understanding art and artists. It was published by Viena Edicions and is currently being translated into English and Spanish.

Née en 1954 à Barcelone, Mariona Millà a déployé, depuis plus de trente cinq ans, un parcours diversifié et rénovateur dans les arts plastiques.

Ses nombreuses expositions à travers l’Europe, les Etats-Unis et le Japon, ont fait connaître et apprécier sa technique novatrice, notamment dans les domaines de la peinture, la peinture murale et la sculpture.

Douée d’un esprit fécond, Mariona Millà possède une œuvre très abondante qui révèle une personnalité rare dont l’esthétique se situe au croissement d’une nouvelle figuration et d’un expressionnisme européen inédit, substantiellement nourri de culture méditerranéenne.

Artiste engagée dans la société catalane, Mariona Millà puise dans l’identité de son pays l’énergie créatrice qui lui permet de construire les fondements de sa riche thématique et d’une plastique toujours innovante.